system.real_map_x_min = parseFloat("530847.199524"); system.real_map_x_max = parseFloat("550237.095886"); system.real_map_y_min = parseFloat("270126.368286"); system.real_map_y_max = parseFloat("285223.038879"); system.view.middleRealPosX = parseFloat(system.real_map_x_min + (system.real_map_x_max - system.real_map_x_min) / 2); system.view.middleRealPosY = parseFloat(system.real_map_y_min + (system.real_map_y_max - system.real_map_y_min) / 2); system.show_point_from_url = 0; system.bgcolor = "#ffffff"; system.project_id = "klucze"; system.map_id = 0; system.srs = "EPSG:2180"; system.swapCoords = false; system.searchMode = "accordion"; system.printing = {enabled: false}; system.mpzpsurvey = {enabled: false}; system.airlydata = {enabled: false, url: '', width: '', height: ''}; system.googleAnalytics = {code: ''}; // id aktywnej warstwy system.activeLayerId = 'x'; system.mini.width = parseInt("180", 10); system.mini.height = parseInt("140", 10); system.mini_view.visibility = true; system.layoutComponents.startPanel.url = "http://www.klucze.e-mpzp.pl/info/info_panel.html"; system.layoutComponents.startPanel.closeTime = parseInt("", 10); system.layoutComponents.startPanel.title = "INFORMACJA"; system.layoutComponents.startPanel.width = parseFloat("0.8"); system.layoutComponents.startPanel.height = parseFloat("0.5"); system.view.pos_x = parseInt("0.000000", 10); system.view.pos_y = parseInt("0.000000", 10); system.view.description = "Wersja poglądawa MPZP Gminy Klucze"; // pradwopodobnie zabezpiecza przed zmiana skali mapy w sytuacji kiedy nie jest zaladowany calkowicie layout // system.view.allow_map_change = false; system.layersList.visibility = false; system.layersList.accordionAutoWidth = false; system.layoutComponents.northArrow.visibility = false; system.searcher.selection = { outerColor: "#00ff00", innerColor: "#000000", outerWidth: parseInt("4", 10), innerWidth: parseInt("4", 10), padding: parseInt("10", 10), pointSize: 40}; system.numberOfMaps = 6; system.maps = { 0: { name: "1:60 000", activeLayerId: "", picture: { width: parseInt("1221", 10), height: parseInt("950", 10) }, view: { width: parseInt("0", 10), height: parseInt("0", 10) }, element: { width: parseInt("256", 10), height: parseInt("256", 10) }, pixel_distance: "15.875000", pixel_unit: "metr", layersTree: {"0":"","1":"","2":"","3":{"4":"","5":""},"6":{"7":"","8":""},"9":"","10":"","11":{"12":""},"13":"","14":"","15":{"16":""},"17":{"18":""},"19":{"20":""},"21":{"22":""},"23":{"24":""},"25":{"26":""},"27":{"28":""},"29":{"30":""},"31":{"32":""}}, layersSwitcher: { description: "", items: [ { description: "MPZP Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 29} , {id: 0} , {id: 31} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Mapa ogólna", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 2} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 9} , {id: 10} , {id: 11} , {id: 13} , {id: 14} , {id: 29} , {id: 31} , {id: 0} ] } , { description: "Analiza własności gruntów", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 15} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Gleby", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 19} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Hipsometria", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 21} ] } , { description: "Rzeźba terenu", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 23} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Mapa topograficzna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 25} ] } , { description: "Studium Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 27} , {id: 1} , {id: 3} ] } , { description: "Ortofotomapa", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 31} ] } ] }, layers: { 0: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "0", data_source: "0", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "balloon", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("300", 10), wwwPanelWidth: parseInt("400", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "info", tooltip: "Kliknij na mapie aby otworzyć tekst ustaleń", lockLayer: "false" } , 1: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "1", data_source: "1", hidden: "", search: "true", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 2: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "2", data_source: "2", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 3: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "3", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 4: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "4", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 5: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "5", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 6: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "7", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 7: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "8", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 8: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "9", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 9: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "11", data_source: "7", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 10: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "12", data_source: "8", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 11: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "131", legendHeight: "100", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 12: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "9", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 13: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "14", data_source: "10", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 14: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "15", data_source: "11", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 15: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "384", legendHeight: "340", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 16: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "12", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 17: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "238", legendHeight: "460", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 18: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "13", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 19: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "74", legendHeight: "620", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 20: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "14", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 21: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "19", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 22: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "20", data_source: "15", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 23: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "23", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 24: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "20", data_source: "15", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 25: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "25", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 26: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "20", data_source: "15", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 27: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "27", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 28: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "20", data_source: "15", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 29: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "29", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 30: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "20", data_source: "15", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 31: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "32", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 32: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "20", data_source: "15", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } } } , 1: { name: "1:25 000", activeLayerId: "", picture: { width: parseInt("2931", 10), height: parseInt("2282", 10) }, view: { width: parseInt("0", 10), height: parseInt("0", 10) }, element: { width: parseInt("256", 10), height: parseInt("256", 10) }, pixel_distance: "6.614583", pixel_unit: "metr", layersTree: {"0":"","1":"","2":"","3":{"4":"","5":""},"6":{"7":"","8":"","9":""},"10":"","11":"","12":"","13":{"14":""},"15":"","16":"","17":"","18":"","19":{"20":""},"21":{"22":""},"23":{"24":""},"25":{"26":""},"27":{"28":""},"29":{"30":""},"31":{"32":""},"33":{"34":""},"35":{"36":""}}, layersSwitcher: { description: "", items: [ { description: "MPZP Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 33} , {id: 0} ] } , { description: "Mapa ogólna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 2} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 11} , {id: 12} , {id: 13} , {id: 15} , {id: 17} , {id: 21} , {id: 10} , {id: 16} , {id: 18} ] } , { description: "Analiza własności gruntów", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 19} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 18} ] } , { description: "Gleby", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 23} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 18} ] } , { description: "Hipsometria", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 25} , {id: 18} ] } , { description: "Rzeźba terenu", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 27} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Mapa topograficzna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 29} ] } , { description: "Studium Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 31} , {id: 1} , {id: 3} ] } , { description: "Ortofotomapa", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 35} , {id: 18} ] } ] }, layers: { 0: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "0", data_source: "0", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "balloon", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("300", 10), wwwPanelWidth: parseInt("400", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "info", tooltip: "Kliknij na mapie aby otworzyć tekst ustaleń", lockLayer: "false" } , 1: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "1", data_source: "1", hidden: "", search: "true", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 2: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "2", data_source: "2", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 3: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "3", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 4: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "4", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 5: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "5", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 6: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "7", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 7: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "8", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 8: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "9", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 9: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "34", data_source: "24", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 10: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "36", data_source: "25", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "230", legendHeight: "40", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 11: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "11", data_source: "7", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 12: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "12", data_source: "8", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 13: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "131", legendHeight: "100", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 14: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "9", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 15: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "14", data_source: "10", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 16: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "37", data_source: "26", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "265", legendHeight: "80", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 17: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "15", data_source: "11", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 18: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "38", data_source: "1", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 19: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "384", legendHeight: "340", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 20: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "12", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 21: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "238", legendHeight: "460", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 22: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "13", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 23: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "74", legendHeight: "620", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 24: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "14", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 25: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "19", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 26: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 27: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "23", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 28: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 29: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "25", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 30: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 31: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "27", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 32: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 33: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "29", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 34: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 35: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "32", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 36: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } } } , 2: { name: "1:10 000", activeLayerId: "", picture: { width: parseInt("7328", 10), height: parseInt("5705", 10) }, view: { width: parseInt("0", 10), height: parseInt("0", 10) }, element: { width: parseInt("256", 10), height: parseInt("256", 10) }, pixel_distance: "2.645833", pixel_unit: "metr", layersTree: {"0":"","1":"","2":"","3":{"4":"","5":""},"6":{"7":"","8":"","9":""},"10":"","11":"","12":"","13":{"14":""},"15":"","16":"","17":"","18":"","19":{"20":""},"21":{"22":""},"23":{"24":""},"25":{"26":""},"27":{"28":""},"29":{"30":""},"31":{"32":""},"33":{"34":""},"35":{"36":""}}, layersSwitcher: { description: "", items: [ { description: "MPZP Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 33} , {id: 0} ] } , { description: "Mapa ogólna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 2} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 11} , {id: 12} , {id: 13} , {id: 15} , {id: 17} , {id: 21} , {id: 10} , {id: 16} , {id: 18} ] } , { description: "Analiza własności gruntów", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 19} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 18} ] } , { description: "Gleby", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 23} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 18} ] } , { description: "Hipsometria", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 25} , {id: 18} ] } , { description: "Rzeźba terenu", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 27} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Mapa topograficzna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 29} ] } , { description: "Studium Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 31} , {id: 1} , {id: 3} ] } , { description: "Ortofotomapa", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 35} , {id: 18} ] } ] }, layers: { 0: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "0", data_source: "0", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "balloon", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("300", 10), wwwPanelWidth: parseInt("400", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "info", tooltip: "Kliknij na mapie aby otworzyć tekst ustaleń", lockLayer: "false" } , 1: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "1", data_source: "1", hidden: "", search: "true", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 2: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "2", data_source: "2", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 3: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "3", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 4: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "4", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 5: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "5", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 6: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "7", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 7: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "8", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 8: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "9", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 9: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "34", data_source: "24", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 10: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "36", data_source: "25", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "230", legendHeight: "40", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 11: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "11", data_source: "7", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 12: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "12", data_source: "8", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 13: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "131", legendHeight: "100", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 14: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "9", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 15: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "14", data_source: "10", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 16: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "37", data_source: "26", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "265", legendHeight: "80", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 17: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "15", data_source: "11", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 18: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "38", data_source: "1", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 19: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "384", legendHeight: "340", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 20: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "12", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 21: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "238", legendHeight: "460", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 22: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "13", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 23: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "74", legendHeight: "620", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 24: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "14", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 25: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "19", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 26: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 27: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "23", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 28: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 29: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "25", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 30: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 31: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "27", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 32: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 33: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "29", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 34: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 35: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "32", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 36: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } } } , 3: { name: "1:5 000", activeLayerId: "", picture: { width: parseInt("14656", 10), height: parseInt("11411", 10) }, view: { width: parseInt("0", 10), height: parseInt("0", 10) }, element: { width: parseInt("256", 10), height: parseInt("256", 10) }, pixel_distance: "1.322917", pixel_unit: "metr", layersTree: {"0":"","1":"","2":"","3":{"4":"","5":""},"6":{"7":"","8":"","9":""},"10":"","11":"","12":"","13":{"14":""},"15":"","16":"","17":"","18":"","19":"","20":"","21":{"22":""},"23":{"24":""},"25":{"26":""},"27":{"28":""},"29":{"30":""},"31":{"32":""},"33":{"34":""},"35":{"36":""},"37":{"38":""}}, layersSwitcher: { description: "", items: [ { description: "MPZP Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 35} , {id: 0} , {id: 19} ] } , { description: "Mapa ogólna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 2} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 11} , {id: 12} , {id: 13} , {id: 15} , {id: 20} , {id: 23} , {id: 10} , {id: 17} , {id: 19} , {id: 16} ] } , { description: "Analiza własności gruntów", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 21} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 19} ] } , { description: "Gleby", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 25} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 19} ] } , { description: "Hipsometria", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 27} , {id: 19} ] } , { description: "Rzeźba terenu", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 29} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} ] } , { description: "Mapa topograficzna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 31} ] } , { description: "Studium Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 33} , {id: 1} , {id: 3} ] } , { description: "Ortofotomapa", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 37} , {id: 19} ] } ] }, layers: { 0: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "0", data_source: "0", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "balloon", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("300", 10), wwwPanelWidth: parseInt("400", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "info", tooltip: "Kliknij na mapie aby otworzyć tekst ustaleń", lockLayer: "false" } , 1: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "1", data_source: "1", hidden: "", search: "true", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 2: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "2", data_source: "2", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 3: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "3", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 4: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "4", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 5: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "5", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 6: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "7", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 7: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "8", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 8: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "9", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 9: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "34", data_source: "24", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 10: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "36", data_source: "25", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "230", legendHeight: "40", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 11: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "11", data_source: "7", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 12: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "12", data_source: "8", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 13: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "131", legendHeight: "100", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 14: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "9", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 15: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "14", data_source: "10", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 16: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "51", data_source: "39", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 17: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "37", data_source: "26", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "265", legendHeight: "80", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 18: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "52", data_source: "40", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 19: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "38", data_source: "1", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 20: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "15", data_source: "11", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "296", legendHeight: "200", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 21: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "384", legendHeight: "340", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 22: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "12", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 23: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "238", legendHeight: "460", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 24: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "13", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 25: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "74", legendHeight: "620", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 26: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "14", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 27: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "19", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 28: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 29: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "23", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 30: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 31: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "25", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 32: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 33: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "27", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 34: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 35: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "29", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 36: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 37: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "32", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 38: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } } } , 4: { name: "1:2 000", activeLayerId: "", picture: { width: parseInt("36642", 10), height: parseInt("28529", 10) }, view: { width: parseInt("0", 10), height: parseInt("0", 10) }, element: { width: parseInt("256", 10), height: parseInt("256", 10) }, pixel_distance: "0.529167", pixel_unit: "metr", layersTree: {"0":"","1":"","2":"","3":{"4":"","5":""},"6":{"7":"","8":"","9":""},"10":"","11":"","12":"","13":{"14":""},"15":"","16":"","17":"","18":"","19":"","20":"","21":{"22":""},"23":{"24":"","25":""},"26":{"27":""},"28":{"29":"","30":""},"31":{"32":""},"33":{"34":""},"35":{"36":""}}, layersSwitcher: { description: "", items: [ { description: "MPZP Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 33} , {id: 0} , {id: 19} , {id: 18} ] } , { description: "Mapa ogólna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 2} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 11} , {id: 12} , {id: 13} , {id: 15} , {id: 20} , {id: 26} , {id: 10} , {id: 17} , {id: 19} , {id: 16} , {id: 18} ] } , { description: "Użytki gruntowe - kontury", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 23} , {id: 6} , {id: 3} , {id: 1} , {id: 18} , {id: 19} ] } , { description: "Analiza własności gruntów", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 21} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 19} ] } , { description: "Gleby - kontury", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 19} , {id: 18} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 1} , {id: 28} ] } , { description: "Gleby", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 31} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 19} , {id: 28} ] } , { description: "Ortofotomapa", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 35} , {id: 19} ] } ] }, layers: { 0: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "0", data_source: "0", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "balloon", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("300", 10), wwwPanelWidth: parseInt("400", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "Kliknij na mapie aby otworzyć tekst ustaleń", lockLayer: "false" } , 1: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "1", data_source: "1", hidden: "", search: "true", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 2: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "2", data_source: "2", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 3: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "3", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 4: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "4", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 5: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "5", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 6: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "7", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 7: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "8", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 8: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "9", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 9: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "34", data_source: "24", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 10: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "36", data_source: "25", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "230", legendHeight: "40", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 11: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "11", data_source: "7", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 12: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "12", data_source: "8", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 13: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "131", legendHeight: "100", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 14: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "9", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 15: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "14", data_source: "10", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 16: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "51", data_source: "39", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 17: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "37", data_source: "26", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "265", legendHeight: "80", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 18: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "52", data_source: "40", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 19: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "38", data_source: "1", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 20: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "15", data_source: "11", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "296", legendHeight: "200", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 21: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "384", legendHeight: "340", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 22: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "12", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 23: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "59", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 24: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "60", data_source: "47", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 25: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "61", data_source: "47", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 26: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "238", legendHeight: "460", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 27: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "13", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 28: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "63", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 29: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "60", data_source: "49", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 30: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "64", data_source: "49", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 31: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "74", legendHeight: "620", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 32: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "14", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 33: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "29", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 34: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 35: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "32", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 36: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } } } , 5: { name: "1:1 000", activeLayerId: "", picture: { width: parseInt("91605", 10), height: parseInt("71322", 10) }, view: { width: parseInt("0", 10), height: parseInt("0", 10) }, element: { width: parseInt("256", 10), height: parseInt("256", 10) }, pixel_distance: "0.211667", pixel_unit: "metr", layersTree: {"0":"","1":"","2":"","3":{"4":"","5":""},"6":{"7":"","8":"","9":""},"10":"","11":"","12":"","13":{"14":""},"15":"","16":"","17":"","18":"","19":"","20":"","21":{"22":""},"23":{"24":"","25":""},"26":{"27":""},"28":{"29":"","30":""},"31":{"32":""},"33":{"34":""},"35":{"36":""}}, layersSwitcher: { description: "", items: [ { description: "MPZP Gminy Klucze", url: "", activeLayerId: "0", layers: [ {id: 1} , {id: 33} , {id: 0} , {id: 18} , {id: 19} ] } , { description: "Mapa ogólna", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 2} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 11} , {id: 12} , {id: 13} , {id: 15} , {id: 20} , {id: 26} , {id: 10} , {id: 17} , {id: 19} , {id: 16} , {id: 18} ] } , { description: "Użytki gruntowe - kontury", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 23} , {id: 6} , {id: 3} , {id: 1} , {id: 18} , {id: 19} ] } , { description: "Analiza własności gruntów", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 21} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 19} ] } , { description: "Gleby - kontury", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 19} , {id: 18} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 1} , {id: 28} ] } , { description: "Gleby", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 31} , {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 19} , {id: 28} ] } , { description: "Ortofotomapa", url: "", activeLayerId: "", layers: [ {id: 1} , {id: 3} , {id: 6} , {id: 35} , {id: 19} ] } ] }, layers: { 0: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "0", data_source: "0", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "balloon", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("300", 10), wwwPanelWidth: parseInt("400", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "Kliknij na mapie aby otworzyć tekst ustaleń", lockLayer: "false" } , 1: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "1", data_source: "1", hidden: "", search: "true", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 2: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "2", data_source: "2", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 3: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "3", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 4: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "4", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 5: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "5", data_source: "3", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 6: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "7", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 7: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "8", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 8: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "9", data_source: "5", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 9: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "34", data_source: "24", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 10: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "36", data_source: "25", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "230", legendHeight: "40", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 11: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "11", data_source: "7", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 12: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "12", data_source: "8", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 13: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "131", legendHeight: "100", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 14: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "13", data_source: "9", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 15: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "14", data_source: "10", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "46", legendHeight: "20", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 16: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "51", data_source: "39", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 17: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "37", data_source: "26", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "265", legendHeight: "80", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 18: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "52", data_source: "40", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 19: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "38", data_source: "1", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 20: { type: "layer", name: "", accordionName: "", layout: "15", data_source: "11", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "296", legendHeight: "200", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 21: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "384", legendHeight: "340", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 22: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "16", data_source: "12", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 23: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "59", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 24: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "60", data_source: "47", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 25: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "61", data_source: "47", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 26: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "238", legendHeight: "460", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 27: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "17", data_source: "13", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 28: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "63", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 29: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "60", data_source: "49", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 30: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "64", data_source: "49", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 31: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "true", legendWidth: "74", legendHeight: "620", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 32: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "18", data_source: "14", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "true", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "true", legendWidth: "0", legendHeight: "0", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 33: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "29", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 34: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } , 35: { type: "flat", name: "", accordionName: "", layout: "32", data_source: "", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "move", tooltip: "", lockLayer: "false" } , 36: { type: "groupLayer", name: "", accordionName: "", layout: "21", data_source: "16", hidden: "", search: "false", search_field: "", searchTextLabel: "", identificate: "false", identificateMode: "", autoIdent: "false", wwwLinks: "false", wwwLinksMode: "", wwwPanelHeight: parseInt("", 10), wwwPanelWidth: parseInt("", 10), distance_tolerance: "5", legend: "false", legendWidth: "", legendHeight: "", legendBeforeCaption: false, default_mode: "", tooltip: "", lockLayer: "" } } } }; system.layouts = { 0: { name: "tekst_mpzp", description: "Tekst MPZP", state: "true" } , 1: { name: "wyszukiwanie_dzialek", description: "Wyszukiwanie działek", state: "true" } , 2: { name: "przystanki_autobusowe", description: "Przystanki autobusowe", state: "true" } , 3: { name: "granica_gminy", description: "Granica gminy", state: "true" } , 4: { name: "solectwa_nazwy_txt", description: "solectwa_nazwy_txt", state: "true" } , 5: { name: "solectwa_nazwy", description: "solectwa_nazwy", state: "true" } , 6: { name: "gr_gminy", description: "gr_gminy", state: "true" } , 7: { name: "granice_solectw", description: "Granice sołectw", state: "true" } , 8: { name: "gr_klucze_txt", description: "gr_klucze_txt", state: "true" } , 9: { name: "gr_klucze", description: "gr_klucze", state: "true" } , 10: { name: "granice_wsi", description: "granice_wsi", state: "true" } , 11: { name: "rzeki_cieki", description: "Rzeki, cieki", state: "true" } , 12: { name: "rowy_melioracyjne", description: "Rowy melioracyjne", state: "true" } , 13: { name: "drogi", description: "Drogi", state: "true" } , 14: { name: "linia_kolejowa", description: "Linia kolejowa", state: "true" } , 15: { name: "budynki", description: "Budynki", state: "true" } , 16: { name: "analiza_wlasnosci_gruntow", description: "Analiza własności gruntów", state: "true" } , 17: { name: "uzytki_gruntowe", description: "Użytki gruntowe", state: "true" } , 18: { name: "gleby", description: "Gleby", state: "true" } , 19: { name: "hipsometria", description: "Hipsometria", state: "true" } , 20: { name: "extent", description: "extent", state: "true" } , 21: { name: "extend3", description: "Extend3", state: "true" } , 22: { name: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample60000", description: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample60000", state: "true" } , 23: { name: "rzezba_terenu", description: "Rzeźba terenu", state: "true" } , 24: { name: "rezba_4000_kalib_resample60000", description: "rezba_4000_kalib_resample60000", state: "true" } , 25: { name: "mapa_topograficzna", description: "Mapa topograficzna", state: "true" } , 26: { name: "topo_calosc2500_resample60000", description: "topo_calosc2500_resample60000", state: "true" } , 27: { name: "studium_gminy_klucze", description: "Studium Gminy Klucze", state: "true" } , 28: { name: "studium_poprawione_resample60000", description: "studium_poprawione_resample60000", state: "true" } , 29: { name: "mpzp_gminy_klucze", description: "MPZP Gminy Klucze", state: "true" } , 30: { name: "klucz_plan1000_resample60000_2", description: "klucz_plan1000_resample60000_v2", state: "true" } , 31: { name: "plan_tlo", description: "plan_tlo", state: "true" } , 32: { name: "ortofotomapa", description: "Ortofotomapa", state: "true" } , 33: { name: "orto1000_96dpi_resample60000", description: "orto1000_96dpi_resample60000", state: "true" } , 34: { name: "opisy_admin_pozostale_txt", description: "opisy_admin_pozostale_txt", state: "true" } , 35: { name: "opisy_admin_pozostale", description: "opisy_admin_pozostale", state: "true" } , 36: { name: "obiekty_orientacyjnera", description: "Obiekty orientacyjnera", state: "true" } , 37: { name: "infrastruktura_techniczna", description: "Infrastruktura techniczna", state: "true" } , 38: { name: "granice_dzialek", description: "Granice działek", state: "true" } , 39: { name: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample25000", description: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample25000", state: "true" } , 40: { name: "rezba_4000_kalib_resample25000", description: "rezba_4000_kalib_resample25000", state: "true" } , 41: { name: "topo_calosc2500_resample25000", description: "topo_calosc2500_resample25000", state: "true" } , 42: { name: "studium_poprawione_resample25000", description: "studium_poprawione_resample25000", state: "true" } , 43: { name: "klucz_plan1000_resample25000_2", description: "klucz_plan1000_resample25000_v2", state: "true" } , 44: { name: "orto1000_96dpi_resample25000", description: "orto1000_96dpi_resample25000", state: "true" } , 45: { name: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample10000", description: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample10000", state: "true" } , 46: { name: "rezba_4000_kalib_resample10000", description: "rezba_4000_kalib_resample10000", state: "true" } , 47: { name: "topo_calosc2500_resample10000", description: "topo_calosc2500_resample10000", state: "true" } , 48: { name: "studium_poprawione_resample10000", description: "studium_poprawione_resample10000", state: "true" } , 49: { name: "klucz_plan1000_resample10000_2", description: "klucz_plan1000_resample10000_2", state: "true" } , 50: { name: "orto1000_96dpi_resample10000", description: "orto1000_96dpi_resample10000", state: "true" } , 51: { name: "aleje_sciezki", description: "Aleje, scieżki", state: "true" } , 52: { name: "numery_dzialek", description: "Numery działek", state: "false" } , 53: { name: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample5000", description: "hipsometria_4000_30p_kalib_resample5000", state: "true" } , 54: { name: "rezba_4000_kalib_resample5000", description: "rezba_4000_kalib_resample5000", state: "true" } , 55: { name: "topo_calosc2500_resample5000", description: "topo_calosc2500_resample5000", state: "true" } , 56: { name: "studium_poprawione_resample5000", description: "studium_poprawione_resample5000", state: "true" } , 57: { name: "klucz_plan1000_resample5000_2", description: "klucz_plan1000_resample5000_2", state: "true" } , 58: { name: "orto1000_96dpi_resample5000", description: "orto1000_96dpi_resample5000", state: "true" } , 59: { name: "uzytki_gruntowe__kontury", description: "Użytki gruntowe - kontury", state: "true" } , 60: { name: "txt", description: "txt", state: "true" } , 61: { name: "iew_mapser_uzytki_gruntowe_u92_punkty", description: "view_mapserv_uzytki_gruntowe_u92_punkty", state: "true" } , 62: { name: "mapser_uzytki_gruntowe_u92", description: "mapserv_uzytki_gruntowe_u92", state: "true" } , 63: { name: "gleby__kontury", description: "Gleby - kontury", state: "true" } , 64: { name: "iew_mapser_kontury_gleb_u92_punkty", description: "view_mapserv_kontury_gleb_u92_punkty", state: "true" } , 65: { name: "mapser_gleby_u92", description: "mapserv_gleby_u92", state: "true" } , 66: { name: "klucz_plan1000_resample2000", description: "klucz_plan1000_resample2000", state: "true" } , 67: { name: "klucz_plan1000", description: "klucz_plan1000", state: "true" } , 68: { name: "orto1000_96dpi", description: "orto1000_96dpi", state: "true" } }; system.layers_data_source = { 0: { type: "polygon" , aliases: { NAZWA:"Nazwa",LINK_L:"Legenda",LINK_T:"Uchwała MPZP" } } , 1: { type: "polygon" } , 2: { type: "point" } , 3: { type: "point" } , 4: { type: "polygon" } , 5: { type: "polygon" } , 6: { type: "polygon" } , 7: { type: "polyline" } , 8: { type: "polyline" } , 9: { type: "polyline" } , 10: { type: "polyline" } , 11: { type: "polygon" } , 12: { type: "polygon" } , 13: { type: "polygon" } , 14: { type: "polygon" } , 15: { type: "polygon" } , 16: { type: "polygon" } , 17: { type: "image" } , 18: { type: "image" } , 19: { type: "image" } , 20: { type: "image" } , 21: { type: "image" } , 22: { type: "polygon" } , 23: { type: "image" } , 24: { type: "point" } , 25: { type: "point" } , 26: { type: "polyline" } , 27: { type: "image" } , 28: { type: "image" } , 29: { type: "image" } , 30: { type: "image" } , 31: { type: "image" } , 32: { type: "image" } , 33: { type: "image" } , 34: { type: "image" } , 35: { type: "image" } , 36: { type: "image" } , 37: { type: "image" } , 38: { type: "image" } , 39: { type: "polyline" } , 40: { type: "point" } , 41: { type: "image" } , 42: { type: "image" } , 43: { type: "image" } , 44: { type: "image" } , 45: { type: "image" } , 46: { type: "image" } , 47: { type: "point" } , 48: { type: "polygon" } , 49: { type: "point" } , 50: { type: "polygon" } , 51: { type: "image" } , 52: { type: "image" } , 53: { type: "image" } }; system.subserversArray = []; system.balloon.hideOnMove = true; system.balloon.hideToolTip = true; system.configOK = 1; system.incomingLayers = false;